Wolkes Punsch

Wolkes Punsch produceras av Aktiebolaget Wolkes Punsch. Punschen är en hantverksmässig sofistikerad och välbalanserad punsch som smakar som punsch smakade för hundra år sedan och fortfarande skall smaka.

Tillkomsten av Wolkes Punsch

Gustaf Wolke
Foto: Axel Sjöberg / Malmö Muséer

MALMÖS PUNSCHKUNG

Gustaf Wolke föddes 1864 i Börringe. Han var en ambitiös och framåtsträvande ung man.

Gustaf ville bli sin egen och startade som 32-åring (1896) ett företag på Södra Förstadsgatan 1. Företaget sålde sprit och vin i parti och minut och succén var ett faktum. Snart behövde Wolke och företaget större lagringsutrymme. Lokaler hyrdes tvärs över gatan där man lagrade vin och konjak och där även Wolkes olika punschsorter tillverkades.

Gulstav Wolkes affär på Södra Förstadsgatan 1
Foto: Carl Wilhelm Roikjer / Malmö Museer

Punschen såldes med stor framgång i bl. a. Danmark, Tyskland, USA och Ryssland. Wolkes Caloric Punsch belönades på utställningar i Paris 1900, London 1901 och Helsingborg 1903.

Interiör från Gustaf Wolkes vinfirma. Södra Förstadsgatan 1.
Foto: Viktor Roikjer / Malmö Museer

1904 tillverkade man 30.000 liter punsch!

Interiör från Gustaf Wolkes vinfirma. Södra Förstadsgatan 1.
Foto: Viktor Roikjer / Malmö Museer

Under Baltiska utställningen 1914 i Malmö deltog Gustaf Wolke med stor framgång. Wolke hade låtit tillverkat en speciell Baltic Punsch som han tillsammans med andra varor uppvisade i ”en vacker monter” rapporterade Sydsvenska Dagbladet.

För att minska landets alkoholkonsumtionen införde Staten 1915 motboken. Något år senare bildades Aktiebolaget Spritcentralen som tog över all sprittillverkning och därmed också tillverkningen av punschen. Wolkes firma och hans punschtillverkning i Malmö köptes upp och all produktion lades omedelbart ner.

 

Gustaf Wolkes framgångssaga var slut men än idag minner reklam på fastighetsväggen där Södergatan ansluter till Stortorget om Gustaf Wolke och hans livsverk.

 

 

Vi återskapar nu hans version av den ädla drycken punsch! Smaka du med. Läs hur du gör!